«Գայանե» (հատվածներ)
1 Սուսերով պար 2.19
2 Վարդագույն աղջիկն»րի պարը 2.44
3 Օրորոցային 4.42
4 Լեզգինկա 2.35
5 Այշայի պարը 2.48
6 Հոպակ 3.23

«Սպարտակ» (հատվածներ)
7 Սպարտակի և Ֆրիգիայի ադաջոն 10.33
8 Աղջիկների պարը և Սպարտակի հաղթանակը 7.50
9 Տեսարան և կրոտալներով պար 3.35
10 Էգինայի վարիացիաները և Վակխանալիան 3.42

«Դիմակահանդես» (հատվածներ)
11 Ռոմանս 4.49
12 Նոկտյուրն 4.54
13 Վալս 4.06

«Վալենսիայի այրին» (հատվածներ)
14 Նախաբան 4.09
15 Կատակային 3.44

Դաշնամուրային կոնցերտ
16 Allegro Maestoso 16.09
17 Andante con anima 10.51
18 Allegro brillante 10.23

Ջութակի կոնցերտ
19 Allegro con fermezza 14.44
20 Andante sostenuto 8.52
21 Allegro vivace 9.17