Մտահղացման հեղինակ և ծրագրի ղեկավար՝ Ռասմիլա Ալավերդյան

Գլխավոր խորհրդատու՝ Լեյլի Խաչատրյան

Նախագիծն իրականացվել է «Արամ Խաչատրյան» միջազգային մշակութա-լուսավորչական ասոցիացիայի կողմից

Ինտերնետային էջը կառուցվել է WebStudio - ի կողմից

Սայտի համար նյութերի պատրաստման ժամանակ օգտագործված են եղել Գ.Տիգրանովի, Գ.Գեոդակյանի, Ա.Խաչատրյանի, Գ.Խուբովի, Գ.Շնեերսոնի, Դ.Պերսոնի, Վ.Յուզեֆովիչի և այլ հեղինակների հոդվածները, ինչպես նաև Ինտերնետի բաց ռեսուրսները։

Արխիվային նյութերի մասը և Խաչատրյանի կյանքի որոշ փաստերի մասին տեղեկությունները տրամադրել է կոմպոզիտորի զարմուհին՝ Լեյլի Խաչատրյանը։

.........................................................

Սույն նախագիծն իրականացվում է Բաց Հասարակության Ինստիտուտի Օժանդակության Հիմնադրամի հայկական մասնաճյուղի աջակցությամբ